FAQ

Vragen over onze producten of diensten?

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Heb je nog een andere vraag? Aarzel niet en stuur ons een mailtje via het contactformulier. We helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Digital Whiteboard

Het bord reageert niet op enige aanraking.

 • Controleer of het lampje links onderaan het bord groen brand.
 • Controleer of het icoontje [“ICOON”] weergegeven wordt in de balk taakbeheer met een groen bolletje.
 • Controleer of de driver correct is geïnstalleerd. [DOWNLOAD]

Het bord reageert verkeerd op enige aanraking.

 • Er dient te worden gekalibreerd.
 • Sluit de bron (laptop, pc) aan.
 • Klik onderaan rechts, in de taakbalk van Windows, met de rechter muisknop  op het icoontje van het Touchboard. selecteer vervolgens de optie kalibreren.

 

 • Indien er nog steeds niet correct wordt gereageerd kijk je best eerst de resolutie na. 1280 x 720 bij 16:9 is doorgaans aanbevolen.
 • Indien ook dat nog niet helpt, update dan de Whiteboard driver.

Ik heb geen geluid.

 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten.
 • Ga na of op de bron (laptop, pc, tablet, …) de juiste luidsprekers zijn geselecteerd.
  • Dit kan je bij de instellingen – geluidsinstellingen nakijken.
  • Stel deze luidsprekers in als standaardluidsprekers.
  • Meer informatie over het manipuleren van de geluidsinstellingen van uw brontoestel kan je opvragen in de handleiding daarvan of bij de fabrikant van dat toestel.

Het geluid kraakt.

 • Doorgaans is dit te wijten aan een kabel die niet volledig of niet correct is aangesloten. Kijk ook na of er geen kink in de kabel zit en dat deze niet is beschadigd (geklemd, gebroken).
  • Bepaalde kabels lopen achter het bord van de luidsprekers naar de audio hub (het punt waar de connectiekabel van de audio aan het bord naar uw brontoestel loopt.
  • Kijk ook de kabel die aan uw brontoestel is gekoppeld na op kinken en beschadigingen. Ook aan de koppelpunten (uiteinden).

Er komt een foutmelding dat het USB apparaat niet is herkent.

 • Dit beduid een probleem met de USB instellingen. In de meeste gevallen helpt het de USB kabel te vervangen met een USB kabel van Maximum 5 meter. Langere kabels kunnen ervoor zorgen dat het bord niet voldoende wordt gevoed. (meestal het geval wanneer deze is aangesloten op een hub). Wanneer een langere kabel noodzakelijk is kan je opteren voor een kabel met versterker.
  • Ga na of de driver correct is geïnstalleerd op uw brontoestel. (Het kan nooit kwaad de laatste nieuwe driver opnieuw te installeren.
  • Wanneer de foutmelding zich blijft voordoen contacteer dan uw service contact.

De Touch functie reageert niet correct.

 • Ga na of het bord correct is geconnecteerd. (groen lampje op het bord links onderaan brand)
 • Zorg dat er geen plakband of plastiek op het touch gedeelte van het bord kleeft. (op het kader kan geen kwaad)
 • Vermijd magneten in de buurt van de touch sensoren.
 • Start de kalibratie procedure.
  • Op het brontoestel rechts onderaan in de windows werkbalk op het touchboard icoon klikken met de rechtermuisknop.
  • Op kalibreren klikken.

Ik kan met een fysieke 'niet permanent' stift niet goed schrijven.

 • Zorg dat het bord steeds proper is (niet vet).
  • Weet dat deze stiften een ‘vette’ laag nalaten. Telkens na het gebruik reinigen met aangepast product en kuisdoek is aangewezen.
  • Het product verstuiven op de kuisdoek, niet op het bord.

Het groene lampje links onderaan brand niet.

Kijk na of alle kabels aan beide uiteinden correct insteken. Aan de zijde van het bord kan dit afhankelijk van het type bord op twee manieren zijn.

 • Er zit een korte kabel, ± 10cm, aan de linker onderkant van het bord of
 • er zit een USBB connector aan de linker onderkant van het bord.

Dat is dus daar waar het groene lampje zit. Langs de PC zijde plug je deze in in een USB 2.0 poort. Vergewis je ervan dat deze poort ook voeding geeft. Het kan ook zijn dat de kabel verlengt is geweest (bvb in een kabelgoot) kijk dus ook na of er daar geen ontkoppeling is gebeurd.

LED Touchscreen

Het toestel gaat niet aan.

 • Ga na of de voeding is aangesloten aan het stopcontact en of de kabel aan de zijde van het toestel correct is aangekoppeld.
 • Zet de ‘hardswitch’ schakelaar, rechts opzij, van het toestel op ‘I’.
 • Er brand nu een rood lampje rechts onderaan het LED scherm.
  • Als dit lampje niet brand en het snoer correct is aangesloten kan je best eerst na gaan of er stroom op het stopcontact zit.
 • Druk op het rode lampje
  • Dit is nu blauw en het toestel staat aan.

Het toestel staat aan maar geeft geen beeld weer.

 • Het ‘Specktron’ opstartschem is wel vertoond.
 • Druk op de bron selectie knop (tandwieltje) en selecteer de bron die je wenst weer te geven.
  • Het beeld van dit toestel zal nu verschijnen.
   1. Controleer of op de bron (laptop, pc, tablet, … de nodige stappen zijn ondernomen voor het mogelijk maken van scherm delen/projectie sturen.
   2. Bij laptops is er bv. een ‘fn’-functietoets die in combinatie met de f-toetsen bovenaan het toetsenbord (f1, f2, …, f12) toelaat de projectie in of uit te schakelen.
   3. Controleer voor uw toestel deze handelingen in de handleiding van uw brontoestel of bij diens fabrikant.

De PC module start niet op.

 • Kijk na of de PC module aanwezig is.
  • Rechts opzij van het toestel.
  • Kijk na of deze diep genoeg in zijn gleuf zit en dat de schroeven zijn aangedraaid.
 • Zorg dat het toestel uit staat met de ‘hardswitch’ schakelaar om de pc module te verwijderen of aan te brengen / vastschroeven.

De Touch functionaliteit doet het niet.

 • Contacteer uw service man.

Het (draadloos) toetsenbord (en muis) dat ik heb aangesloten doet niets.

 • Kijk na of de batterijen aanwezig zijn en of dat deze zijn opgeladen.
 • Kijk na of er op het toetsenbord (muis) een aan/uit toets zit en dat deze op aan staat.
 • Wanneer deze een driver vereisen, kijk dan na of deze driver (correct) is geïnstalleerd.
 • Wanneer je dit toetsenbord (muis) wenst te gebruiken op een ‘niet-Windows’ functionaliteit van het LED Interactive scherm, vergewis je dan van het feit dat dit toetsenbord (muis) compatibel is. (Voor de Android module bv. een Android compatibel toetsenbord (muis) gebruiken).
 • Op de Simple Touch module is het gebruik van een toetsenbord (muis) niet mogelijk!

De Digi Consult whiteboard functionaliteit doet het niet.

 • Kijk na of de witte ‘whiteboard’ stick is aangesloten.

Telkens wanneer ik mijn PC heropstart doet de touch het niet meer.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Veelal bij updaten van het besturingssysteem van het bronapparaat (laptop, desktop, …) gebeurd het dat nadien de kalibratie opnieuw dient te worden gedaan. Echter wanneer het updaten van het besturingssysteem niet correct verloopt verhindert dit de correcte opslag van de kalibratie in de Whiteboard driver.

Controleer daarom steeds dat het besturingssysteem up to date is.

Indien het probleem zich nog steeds stelt, tracht dan de uitgevoerde update(s), sinds het probleem, ongedaan te maken.

Denk er ook aan dat het falen van de besturingssysteem updates ook een reden heeft. Zo kan het zijn dat ‘Windows installer’ niet correct functioneert of dat het geheugen voor back-up vol is waardoor Windows geen noodzakelijke update kan maken alvorens de update door te voeren. We geven dit maar even mee om erop te duiden dat een correct functionerende Whiteboard driver evenals andere software, afhankelijk is van het goed functioneren van de hostsoftware / besturingssysteem.

Smartboard projector

Het toestel start niet op.

 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten, in het bijzonder de stroomkabel. Een rood lampje ‘POWER’ op de projector gaat nu branden.
 • Het toestel is ingeschakeld met de aan-/uitknop. Het rode ‘POWER’ lampje is nu groen.

Het toestel start op maar er is geen projectie.

 • Het ‘POWER’ lampje brand continue groen.
 • Er komt geen blauwe lichtschijn uit de projectielens. [OPGELET: Nooit rechtstreeks in de lens kijken wanneer het toestel is ingeschakeld!]
  • Hoogst waarschijnlijk is de lamp defect. Vervang de lamp.
  • Mocht de projector nog steeds niet projecteren na het vervangen van de lamp, contacteer dan uw service contact.

Er zijn vlekken op het geprojecteerde beeld.

 • Zet de projector uit.
 • Controleer of het beschermingsglas voor de projectorlens proper is, een kleine vlek daar kan resulteren in een grote vlek op het projectiebeeld.

[OPGELET: Nooit rechtstreeks in de lens kijken wanneer het toestel is
ingeschakeld!]

 • Reinig deze met een aangepast reinigingsmiddel. Dit door het verstuiven van een kleine hoeveelheid op een daartoe geschikte vod en in 1 richting wrijven.
 • De vlekken zijn er nog steeds, mogelijk zijn dit dode pixels
  • Contacteer uw service man.
  • In zeldzame gevallen is een gebrekkige kabel hier de oorzaak van.

Het toestel geeft een foutmelding met de boodschap 'filter reinigen' (Specktron)

 • Opzij van uw toestel bevind zich een deurtje met een gaatjesrooster.
 • Zorg dat uw toestel is uitgeschakeld en open dit deurtje.
 • Hierachter bevind zich de filter. Reinig deze grondig. NIET met water. Het volstaat om deze uit te blazen met perslucht of te reinigen met een stofzuiger.
 • Wanneer de filter extreem vuil is kan je hem beter vervangen.
 • Plaats de filter en het deurtje terug op hun plaats.
 • Schakel het toestel in.
 • Gebruik de afstandsbediening en ga naar ‘menu’ (S.MENU).
  • Ga naar het achtste tabblad (8).
  • Selecteer daar ‘Filterteller’ (9de item).
  • Selecteer vervolgens de onderste optie “Filter terug op nul”.
  • Verlaat het menu.

Alles werkt, thans krijg ik geen beeld door van het toestel dat ik heb aangesloten.

 • Controleer of alle beeldkabels correct zijn aangesloten (volledig ingeplugd en aan de bronzijde op een uitgaande poort).
 • Controleer of op de bron (laptop, pc, tablet, … de nodige stappen zijn ondernomen voor het mogelijk maken van scherm delen/projectie sturen.
  • Bij laptops is er bv. een ‘fn’-functietoets die in combinatie met de f-toetsen bovenaan het toetsenbord (f1, f2, …, f12) toelaat de projectie in of uit te schakelen.
  • Controleer voor uw toestel deze handelingen in de handleiding van uw brontoestel of bij diens fabrikant.

De afstandsbediening doet het niet.

 • Controleer of er batterijen aanwezig zijn.
 • Controleer of de batterijen niet zijn uitgelopen (oxidatie).
  • Wanneer dit het geval is zal ook de afstandsbediening zijn aangetast en dient er een nieuwe te worden voorzien.
 • Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  • TIP: je kan de camerafunctie van je smartphone gebruiken. Richt het infrarood oog van de afstandsbediening in de lens en druk op een knop op de afstandsbediening. Wanneer de batterijen geladen zijn zal je nu een blauwe flikkering zien. (Deze procedure kan geen kwaad voor uw smartphone camera)
  • Vervang de baterijen met exemplaren waarvan je zeker weet dat deze zijn geladen.

De projector valt regelmatig uit.

 • Kijk na of er bij het opstarten in de rechter bovenhoek een boodschap komt te staan. Dit na de aftelling van de opwarming van de lamp.
 • Controleer het foutenlogboek. Ga naar het menu (s.menu- toets op de afstandsbediening) en vervolgens naar het achtste tabblad. Selecteer daar de voorlaatste optie “Foutlog”. Kijk zorgvuldig de foutboodschap na die er staat beschreven.
 • Kijk na of er geen ECO instellingen zijn geactiveerd waardoor het toestel na enige tijd of bij het niet detecteren van enige activiteit uit valt. Zie in het menu, achtste tabblad “Automatische spaarstand lamp”.
 • Controleer of alle kabels goed zijn ingeplugd.
 • Controleer de filter. Dit kan je door het filterrooster opzij van de projector te openen. Zowel het rooster als de filter komen dan los van het toestel. Reinig deze grondig maar niet met water. (uitblazen, stofzuigen) Het kan namelijk zijn dat en te verzadigde filter niet voldoende lucht toelaat voor de nodige koeling van het toestel waardoor deze uit veiligheid uitslaat.
Contacteer een technieker

Heeft u een technisch probleem? Wij lossen het zo snel mogelijk voor u op! Onze techniekers zetten zich binnen de 8 werkuren in na uw oproep en dit over heel België.

Contact
BLIJF OP DE HOOGTE!
INSCHRIJVEN

ACTIES, KORTINGEN OF LAATSTE NIEUWTJES IN UW MAILBOX?