+32 (0) 53 683 194
info@digiconsult.biz
ssssssss
sss
abc

Het leereffect van interactieve schermen

Digi Consult > Nieuws en events > Interactieve touchscreens > Het leereffect van interactieve schermen

Het leereffect van interactieve schermen

De digitalisering in het onderwijs is een hot topic. Tegenwoordig beschikt iedere school over tablets, computers en vaak ook over interactieve led schermen als vervanging van het klassieke schoolbord. Maar wat voor effect hebben die interactieve led schermen nu op de vaardigheden van de leerlingen?

Een onderzoek naar het leereffect van interactieve led schermen

Bij een Nederlands onderzoek vond er een experiment plaats waarbij de leraren hun klas indeelden in niveaugroepen. Door middel van een interactief bord stemden ze de instructies en het oefenmateriaal af op hun leerlingen.

Hoe ging het in zijn werk?

In het experiment werkten leerlingen in groepjes van ongeveer hetzelfde niveau aan rekenopdrachten. Ze werkten in de lessen grotendeels zelfstandig. Het interactief led scherm gaf de leerlingen leerstof en oefeningen waarmee ze aan de slag konden of moesten – het aanbod was
afhankelijk van het leerniveau van de leerlingen. De leraar zette deze opdrachten van te voren klaar. Snellere leerlingen kregen meer oefeningen of moeilijkere oefeningen. Leerlingen die eerder klaar waren met de rekenoefeningen in de eigen niveaugroep konden aansluiten bij een andere groep die met een moeilijkere taak bezig was. Langzamere leerlingen kregen minder oefeningen en meer hulp ‘aan tafel’ van de leraar.

Leerlingen kregen geen huiswerk voor de specifieke rekenlessen die ze met het interactief led scherm deden, maar konden thuis wel bij de opdrachten. De leerlingen kregen eens per week op deze manier les, gedurende een periode van zes weken. De controlegroep kreeg klassikale instructie als normaal, zonder interactief bord en met huiswerk als normaal. Beide groepen werkten uit hetzelfde boek, maar naast
leerstof uit het boek kregen de experimentele leerlingen ook extra digitaal instructiemateriaal. Aan het experiment deden alleen leraren
mee die een uitgebreide training hadden gehad in gebruik van interactieve led schermen en hadden geleerd dit te koppelen aan de vakdidactiek rekenen.

Wat bleek?

Leerlingen die les hadden met het interactief led scherm verbeterden hun rekenvaardigheid licht ten opzichte van leerlingen uit de controlegroep.

Ten slotte is ook de onmiddellijke feedback bij digitale toetsen is zeer gunstig voor de leerlingen. Direct na het beantwoorden van een vraag krijgen de leerlingen feedback over het juiste antwoord met een uitleg. Leerlingen die nauwelijks feedback krijgen, behalen daarbij aanzienlijk lagere resultaten.

Positieve invloed

Leraren spelen een belangrijke rol in de effectiviteit van digitale hulpmiddelen. Er bestaan wereldwijd enorm veel onderzoeken over de invloed van ICT op onderwijs. Maar zo is nog maar eens bewezen dat deze invloed voornamelijk positief is en alleen maar toegejuicht kan worden.

 

– Raadpleeg de Bron