+32 (0) 53 683 194
info@digiconsult.biz
ssssssss
sss
abc

Support

Digi Consult > Support

Vragen over onze producten en diensten?

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Heeft u nog een andere vraag of support nodig? Aarzel niet en bel ons of stuur ons een mailtje via het contactformulier. We helpen u dan zo snel mogelijk verder.

 • Ga na of de voeding is aangesloten aan het stopcontact en of de kabel aan de zijde van het toestel correct is aangekoppeld.
 • Zet de ‘hardswitch’ schakelaar, rechts opzij, van het toestel op ‘I’.
 • Er brand nu een rood lampje rechts onderaan het LED scherm.
  • Als dit lampje niet brand en het snoer correct is aangesloten kan u best eerst na gaan of er stroom op het stopcontact zit.
 • Druk op het rode lampje
  • Dit is nu blauw en het toestel staat aan.
 • Het ‘Clevertouch’ opstartscherm is wel vertoond.
 • Druk op de bron selectie knop (tandwieltje) en selecteer de bron die u wenst weer te geven.
  • Het beeld van dit toestel zal nu verschijnen.
   • Controleer of op de bron (laptop, pc, tablet, … de nodige stappen zijn ondernomen voor het mogelijk maken van scherm delen/projectie sturen.
   • Bij laptops is er bv. een ‘fn’-functietoets die in combinatie met de f-toetsen bovenaan het toetsenbord (f1, f2, …, f12) toelaat de projectie in of uit te schakelen.
   • Controleer voor uw toestel deze handelingen in de handleiding van uw brontoestel of bij diens fabrikant.
 • Kijk na of de PC module aanwezig is.
  • Rechts opzij van het toestel.
  • Kijk na of deze diep genoeg in zijn gleuf zit en dat de schroeven zijn aangedraaid.
 • Zorg dat het toestel uit staat met de ‘hardswitch’ schakelaar om de pc module te verwijderen of aan te brengen / vastschroeven.
 • Contacteer uw service man.
 • Kijk na of de batterijen aanwezig zijn en of dat deze zijn opgeladen.
 • Kijk na of er op het toetsenbord (muis) een aan/uit toets zit en dat deze op aan staat.
 • Wanneer deze een driver vereisen, kijk dan na of deze driver (correct) is geïnstalleerd.
 • Wanneer u dit toetsenbord (muis) wenst te gebruiken op een ‘niet-Windows’ functionaliteit van het LED Interactive scherm, vergewis u dan van het feit dat dit toetsenbord (muis) compatibel is. (Voor de Android module bv. een Android compatibel toetsenbord (muis) gebruiken).
 • Op de Simple Touch module is het gebruik van een toetsenbord (muis) niet mogelijk!

Download hier een basishandleiding voor uw led touchscreen.

 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten, in het bijzonder de stroomkabel. Een indicatielampje (meestal blauw, op sommige modellen echter groen) zou moeten aangeven of het toestel al dan niet aan staat. Dit lampje bevind zich dikwijls rond het display of aan de rand van het bedieningspaneel. Soms ook in een knop (de energieknop).
 • Brand er echter geen enkel lampje, dan kan het zijn dat de stroomschakelknop werd uitgezet. Dit is een schakelaar die u op ‘aan’ of ‘uit’ kan zetten en die toelaat of het toestel wel of geen stroom krijgt. Deze knop bevindt zich langs de zijkant of de voorkant van het toestel en zit dikwijls verborgen achter een klein klepje. Switch deze om en druk terug op de aan/uit knop op het toestel (Toestellen met het nieuwere Touch bedieningspaneel hebben deze knop niet).
 • Wanneer ook dit niet helpt en u er zeker van bent dat er effectief stroom zit op het stopcontact is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een fysiek defect. Hierbij dient u een technieker aan te vragen.
 • Het toestel schakelt automatisch over op eco-stand na een bepaalde tijdsperiode. U merkt dat het toestel nog aan staat, want u kan bijvoorbeeld nog printen en het indicatielampje brand.
 • Bij toestellen met het touchdisplay volstaat het deze aan te raken om terug beeld te krijgen. Toestellen met druktoetsen verwachten een druk op de eco-toets om uit de slaapstand te komen.
 • Heeft u nog steeds geen beeld, dan kan u best het toestel eens uit en terug aan schakelen a.d.h.v. de fysieke powerknop.
 • Deze melding is correct. In tegenstelling tot de kleurentoners, dewelke een melding geven wanneer deze leeg zijn, geeft deze ‘Waste Toner Bottle’ een melding wanneer hij vol is. Het is een soort afvalbak voor residue van toner.
 • U dient deze bak te vervangen. De volle kan u via het recyclage proces laten ophalen.

[LET OP! Gooi een volle ‘Waste Toner Bottle’ nooit in de vuilbak. Deze is ontvlambaar in de vuilniswagen. Bovendien is dit verboden. Het recyclage programma vindt u hier: http://www.digiconsult.biz/oplossingen/digi-print

 • Bij levering van het toestel werd er een reserve ‘Waste Toner Bottle’ geleverd. Let op dat u op het moment dat u deze gaat gebruiken een nieuw exemplaar besteld. Eens deze vol is of ontbreekt kan het toestel namelijk niet printen noch kopiëren.
 • De waste toner bottle vindt u vaak achter een deurtje naast de bovenste papierlade.

Wanneer er naast de foutcode geen andere instructies worden gegeven dient u contact op te nemen met een technieker.

Deel hem deze foutcode zeker mee evenals het type toestel.

 • Controleer eerst of deze strepen er enkel zijn bij het scannen en dus niet bij het printen.
 • Wanneer dit het geval is treden de strepen waarschijnlijk vooral op bij gebruik van de automatische scanner en dus niet wanneer u manueel een pagina op de flatbet scanner legt.
 • Vermoedelijk bevind er zich een klein vuiltje op de fijne scanplaat. Door het feit dat een pagina zich daardoorheen beweegt en een vuiltje gefixeerd op dezelfde plaats blijft liggen, wordt dit continue ingescand. Dit geeft als resultaat een streep op de afdrukken.
 • Reinig in dit geval de fijne scanstrook onder het deksel.
 • U kan het toestel zelf minimaal reinigen.
 • Wanneer u het deksel waarachter zich de toners bevinden opent zult u in het deksel een blauwe poetsstok vinden. Deze past perfect in de gleufjes die zich iets onder de toners bevinden. Haal deze enkele malen heen en weer doorheen deze gleufjes.
 • De instructies hiervan staan ook op de binnenkant van dit deksel.
 • Indien de strepen hiermee niet werden verholpen zal naar alle waarschijnlijkheid de drum vuil zijn. Om deze na te kijken en te reinigen vraagt u een technieker aan.
 • Dit kan meerdere oorzaken hebben. Te beginnen bij de keuze van uw papier en de bewaring hiervan.
  • Kijk na of het papier wel degelijk geschikt is voor laserprinters.
  • Wordt het papier niet te vochtig bewaard?
  • Staat het papier niet onder druk op de bewaarplaats. Te veel of te hoog gestapeld papier kan het papier zo danig samen duwen dat het voor het toestel moeilijk van elkaar te halen is. Stapel het papier dus niet te hoog op elkaar en schud het steeds eens van elkaar (waaieren) voordat u het in een lade stopt.
 • Kijk na of het papier niet schuin of geplooid in de lade ligt.
 • Kijk na dat er geen obstakel in het papierdoorvoer kanaal zit (bvb een nietje, een potloodpunt of zelfs een papiersnipper, …
 • Kijk na wat het gewicht (papierdikte) is. Wanneer dit afwijkt van het standaard papiergewicht dient dit te worden aangepast in de instellingen van het toestel. (Standaard zal dit 80gr. zijn)
 • Wanneer u te lang met dikker of dunner papier werkt dan wat het toestel verwacht (m.a.w. datgene dat er in de instellingen staat) kan dit snelle slijtage van de papiergrijpers veroorzaken. In dat geval verliest u ook grip wat leid tot papierstoringen. Dit kan enkel door een technieker worden verholpen. De grijpers dienen namelijk te worden vervangen.

Download hier een handleiding om uw printer te installeren.

 • Controleer of het lampje links onderaan het bord groen brand.
 • Controleer of het icoontje [“ICOON”] weergegeven wordt in de balk taakbeheer met een groen bolletje.
 • Controleer of de driver correct is geïnstalleerd. [DOWNLOAD]
 • Er dient te worden gekalibreerd.
 • Sluit de bron (laptop, pc) aan.
 • Klik onderaan rechts, in de taakbalk van Windows, met de rechter muisknop op het icoontje van het Touchboard. selecteer vervolgens de optie kalibreren.
 • Indien er nog steeds niet correct wordt gereageerd kijkt u best eerst de resolutie na. 1280 x 720 bij 16:9 is doorgaans aanbevolen.
 • Indien ook dat nog niet helpt, update dan de Whiteboard driver.
 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten.
 • Ga na of op de bron (laptop, pc, tablet, …) de juiste luidsprekers zijn geselecteerd.
  • Dit kan u bij de instellingen – geluidsinstellingen nakijken.
  • Stel deze luidsprekers in als standaardluidsprekers.
  • Meer informatie over het manipuleren van de geluidsinstellingen van uw brontoestel kan u opvragen in de handleiding daarvan of bij de fabrikant van dat toestel.

Doorgaans is dit te wijten aan een kabel die niet volledig of niet correct is aangesloten. Kijk ook na of er geen kink in de kabel zit en dat deze niet is beschadigd (geklemd, gebroken).

 • Bepaalde kabels lopen achter het bord van de luidsprekers naar de audio hub (het punt waar de connectiekabel van de audio aan het bord naar uw brontoestel loopt.
 • Kijk ook de kabel die aan uw brontoestel is gekoppeld na op kinken en beschadigingen. Ook aan de koppelpunten (uiteinden).

Dit beduid een probleem met de USB instellingen. In de meeste gevallen helpt het de USB kabel te vervangen met een USB kabel van Maximum 5 meter. Langere kabels kunnen ervoor zorgen dat het bord niet voldoende wordt gevoed. (meestal het geval wanneer deze is aangesloten op een hub). Wanneer een langere kabel noodzakelijk is kan u opteren voor een kabel met versterker.

 • Ga na of de driver correct is geïnstalleerd op uw brontoestel. (Het kan nooit kwaad de laatste nieuwe driver opnieuw te installeren.
 • Wanneer de foutmelding zich blijft voordoen contacteer dan uw service contact.
 • Ga na of het bord correct is geconnecteerd. (groen lampje op het bord links onderaan brand)
 • Zorg dat er geen plakband of plastiek op het touch gedeelte van het bord kleeft. (op het kader kan geen kwaad)
 • Vermijd magneten in de buurt van de touch sensoren.
 • Start de kalibratie procedure.
  • Op het brontoestel rechts onderaan in de windows werkbalk op het touchboard icoon klikken met de rechtermuisknop.
  • Op kalibreren klikken.
 • Zorg dat het bord steeds proper is (niet vet).
  • Weet dat deze stiften een ‘vette’ laag nalaten. Telkens na het gebruik reinigen met aangepast product en kuisdoek is aangewezen.
  • Het product verstuiven op de kuisdoek, niet op het bord.

Kijk na of alle kabels aan beide uiteinden correct insteken. Aan de zijde van het bord kan dit afhankelijk van het type bord op twee manieren zijn.

 • Er zit een korte kabel, ± 10cm, aan de linker onderkant van het bord of
 • er zit een USBB connector aan de linker onderkant van het bord.

Dat is dus daar waar het groene lampje zit. Langs de PC zijde plug je deze in in een USB 2.0 poort. Vergewis u ervan dat deze poort ook voeding geeft. Het kan ook zijn dat de kabel verlengd is geweest (bvb in een kabelgoot) kijk dus ook na of er daar geen ontkoppeling is gebeurd.

 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten, in het bijzonder de stroomkabel. Een rood lampje ‘POWER’ op de projector gaat nu branden.
 • Het toestel is ingeschakeld met de aan-/uitknop. Het rode ‘POWER’ lampje is nu groen.
 • Het ‘POWER’ lampje brandt continue groen.
 • Er komt geen blauwe lichtschijn uit de projectielens. [OPGELET: Nooit rechtstreeks in de lens kijken wanneer het toestel is ingeschakeld!]
  • Hoogst waarschijnlijk is de lamp defect. Vervang de lamp.
  • Mocht de projector nog steeds niet projecteren na het vervangen van de lamp, contacteer dan uw service contact.
 • Zet de projector uit.
 • Controleer of het beschermingsglas voor de projectorlens proper is, een kleine vlek daar kan resulteren in een grote vlek op het projectiebeeld. [OPGELET: Nooit rechtstreeks in de lens kijken wanneer het toestel is ingeschakeld!]
 • Reinig deze met een aangepast reinigingsmiddel. Dit door het verstuiven van een kleine hoeveelheid op een daartoe geschikte vod en in 1 richting wrijven.
 • De vlekken zijn er nog steeds, mogelijk zijn dit dode pixels
  • Contacteer uw service man.
  • In zeldzame gevallen is een gebrekkige kabel hier de oorzaak van.
 • Opzij van uw toestel bevindt zich een deurtje met een gaatjesrooster.
 • Zorg dat uw toestel is uitgeschakeld en open dit deurtje.
 • Hierachter bevind zich de filter. Reinig deze grondig. NIET met water. Het volstaat om deze uit te blazen met perslucht of te reinigen met een stofzuiger.
 • Wanneer de filter extreem vuil is kan u hem beter vervangen.
 • Plaats de filter en het deurtje terug op hun plaats.
 • Schakel het toestel in.
 • Gebruik de afstandsbediening en ga naar ‘menu’ (S.MENU).
  • Ga naar het achtste tabblad (8).
  • Selecteer daar ‘Filterteller’ (9de item).
  • Selecteer vervolgens de onderste optie “Filter terug op nul”.
  • Verlaat het menu.
 • Controleer of alle beeldkabels correct zijn aangesloten (volledig ingeplugd en aan de bronzijde op een uitgaande poort).
 • Controleer of op de bron (laptop, pc, tablet, … de nodige stappen zijn ondernomen voor het mogelijk maken van scherm delen/projectie sturen.
  • Bij laptops is er bv. een ‘fn’-functietoets die in combinatie met de f-toetsen bovenaan het toetsenbord (f1, f2, …, f12) toelaat de projectie in of uit te schakelen.
  • Controleer voor uw toestel deze handelingen in de handleiding van uw brontoestel of bij diens fabrikant.
 • Controleer of er batterijen aanwezig zijn.
 • Controleer of de batterijen niet zijn uitgelopen (oxidatie).
  • Wanneer dit het geval is zal ook de afstandsbediening zijn aangetast en dient er een nieuwe te worden voorzien.
 • Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  • TIP: u kan de camerafunctie van uw smartphone gebruiken. Richt het infrarood oog van de afstandsbediening in de lens en druk op een knop op de afstandsbediening. Wanneer de batterijen geladen zijn zal u nu een blauwe flikkering zien. (Deze procedure kan geen kwaad voor uw smartphone camera)
  • Vervang de batterijen met exemplaren waarvan u zeker weet dat deze zijn geladen.

A

 • Kijk na of er bij het opstarten in de rechter bovenhoek een boodschap komt te staan. Dit na de aftelling van de opwarming van de lamp.
 • Controleer het foutenlogboek. Ga naar het menu (s.menu- toets op de afstandsbediening) en vervolgens naar het achtste tabblad. Selecteer daar de voorlaatste optie “Foutlog”. Kijk zorgvuldig de foutboodschap na die er staat beschreven.
 • Kijk na of er geen ECO instellingen zijn geactiveerd waardoor het toestel na enige tijd of bij het niet detecteren van enige activiteit uit valt. Zie in het menu, achtste tabblad “Automatische spaarstand lamp”.
 • Controleer of alle kabels goed zijn ingeplugd.
 • Controleer de filter. Dit kan u door het filterrooster opzij van de projector te openen. Zowel het rooster als de filter komen dan los van het toestel. Reinig deze grondig maar niet met water. (uitblazen, stofzuigen) Het kan namelijk zijn dat en te verzadigde filter niet voldoende lucht toelaat voor de nodige koeling van het toestel waardoor deze uit veiligheid uitslaat.

NOOD AAN ONDERSTEUNING ? CONTACTEER EEN TECHNIEKER

Heeft u een technisch probleem? Wij lossen het zo snel mogelijk voor u op! Onze techniekers zetten
zich binnen de 8 werkuren in na uw oproep en dit over heel België.